Un misteri és una cosa oculta i incomprensible, segons el diccionari. Doncs incomprensible va ser –i encara ho és– una marca o senyal en forma de cercle que ha "crescut" en mig d'un sembrat a un punt de la Segarra; concretament en el terme de Talavera.

Té la forma d'una circumferència perfecta i ben definida, i a l'amo del tros no se li acut què pot ser ni a què es deu aquesta figura. Fa bastants anys que fa sembra directa i enguany ho ha fet exactament igual, sembra i adob. Misteri.