Cristòfol Raïch Trilla

Subscribe to RSS Feed

Cristòfol Raïch, especialista en fer sortir a la llum els secrets amagats dins dels vells documents.

 
Blog Summary Widget

Cristòfol Raïch i Trilla és Llicenciat en Filosofia i Lletres, amb tesi “d’excel·lent cum laude” en Psicolingüística, 1977. Llic. en Història i Geografia el 1979, per la Universitat de Barcelona.