Jordi Gras

Jordi Gras


El debat sobre si la duració de la vida humana té un límit o no és antic. Aquesta vegada ha tornat al primer pla a causa d’un estudi publicat a la revista Science  en el qual es fa una anàlisi estadística de la probabilitat de morir en un grup de quasi 4000 italians amb edats de 105 anys com a mínim. La conclusió de l’estudi és que a partir dels 105 anys la probabilitat de morir no augmenta. Es manté constant en un 50% aproximadament.


Abans de comentar aquestes conclusions cal citar alguns fets. Avui hi ha a tot el món unes 500.000 persones que tenen 100 anys o més. La persona més gran viva és la japonesa Chiyo Miyako que té 117 anys i la persona que ha viscut més anys és la francesa Jeanne Calment que va morir l’any 1997 a l’edat de 122 anys


Tornant a l’estudi, la conclusió vol dir que per exemple la japonesa Chiyo Miyako, que ja en té 117, pot viure encara molts anys. En general els especialistes en el tema diuen que les possibilitats de morir augmenten en l’edat adulta fins als 80 anys més o menys. Però no hi ha cap acord sobre què passa quan la gent té 90 o 100 anys.


Els científics estan dividits entre els que creuen que hi ha un límit natural a la duració de la vida i els que creuen que aquest límit no existeix. Entre els primers es creu que el sostre de la duració de la vida és entre els 115 i els 125 anys.


Algunes crítiques de l’article que esmentem diuen que l’estudi s’ha fet a Itàlia, que és un dels països que té una de les proporcions més altes del món de gent de més de 100 anys i això pot fer que les conclusions no es puguin extrapolar a la resta del món. Altres experts diuen que els mecanismes de reparació de les cèl·lules poden arribar a un punt on les reparacions posin a ratlla les possibles avaries i el cos es mantingui en bona forma.

Això donaria sentit als tractaments que tenen per objectiu frenar l’envelliment i no estem parlant de cosmètica. Hi ha estudis seriosos en marxa per aturar les xacres que apareixen amb l’edat.


Finalment, també hi ha experts que diuen que les conclusions de l’estudi no són creïbles, i que hi ha cèl·lules, com les neurones, que no es reprodueixen i amb el temps van degenerant fent que la vida humana tingui un límit. Aquest estudi revifarà el debat sobre la duració de la vida humana.


Foto: pixoto.com